روستای زاچ بشاگرد
استان هرمزگان-شهرستان بشاگرد-روستای زاچ
روستای زاچ بشاگرد درغربی ترین قسمت شهرستان بشاگردواقع شده وجاده این روستاازطریق جاده اصلی میناب -جاسک دوراهی اگوشک وباجاده خاکی وبعدازروستاهای سه گانه اگوشک دل ،اگوشک مچی واگوشک خوشکاری بافاصله 26کیلومتروجاده خاکی میرسدبه روستای زاچ البته درطی مصیربایدازگردنه ای نثبتاخطرناک به نام بیرکلمی عبورکنی که عبورماشینهای سواری مقداری مشکل است ولی ساکنین این دوروستای زاچ وداربست بلاجباربایدازاین گردنه عبورکنندواین باعث صدماتی به وسیله نقلیه انهامیشود لازم به ذکراست این نقطه خطرناک این راه به راحتی قابل اصلاح ویاقابل تغییراست که باراهابه مسئولین مربوطه گذارش شده ولی متاسفانه تاحالا هیچ توجهی نشده فاصله روستای زاچ تامرکزشهرستان بشاگردازطریق این جاده حدود270کیلومتراست ورفت وبرگشت ان بایدحدأقل فاصله540کیلومترراطی کنی یعنی ساکنین این دوروستای زاچ وداربست برای کوچکترین کاراداری بایدحداقل 540کیلومترراه راطی کنندکه این باعث صرف وقت ،انرژی ،استهلاک وسایرهزینه هاست درحالی که اگرجاده زاچ به فراهوک که کمتراز20 کیلومتراست بازگشایی میشداین فاصله )روستای زاچ به مرکزشهرستان بشاگرد(از270کیلومتربه کمتراز80کیلومترمیرسیدکه گذارش ان بارهابه سمع مسئولین محترم رسیده وحتی دوسال قبل فرماندارمحترم بشاگردقول بازگشایی این جاده یعنی زاچ به فراهوک راداده اندکه متاسفانه تاحالاعملی نشده دوروستای زاچ وداربست فقط مدرسه ابتدایی دارندواگردانش اموزی بخواهدادامه تحصیل بدهدبایدبه نزدیکترین مدرسه راهنمایی یادبیرستان شبانه روزی که روستای بلبل اباداست برودلازم به گفتن است که فاصله روستای بلبل ابادتازاچ باجاده فعلی حداقل220کیلومتراست وراه دیگری هم هست که جاده نداردوفقط باپای پیاده بایدطی شودکه معمولااین دانش اموزان بیچاره این راه راانتخاب کرده اندوحداقل 5ساعت پیاده رویست انهم بامصیری کوهستانی وخطرناک باوجودباران وسرماوسایرمشکلات که این امرباعث ترک تحصیل 99درصددانش اموزان دوروستای زاچ وداربست است ودانش اموزان دختربه هیچ شرطی باوجودمشکلات مذکورنمیتوانندادامه تحصیل بدهند ازطرفی مدارس راهنمایی ودبیرستانهای شبانه روزی شهرستان سیریک که فاصله ان تاروستای زاچ کمتراز65کیلومتراست راضی به ثبت نام دانش اموزان دوروستای زاچ وداربست نیستندومیگویندشماجزع شهرستان بشاگردهستیدودرشهرستان بشاگرمدارس شبانه روزی موجوداست ومااجازه ثبت نام دانش اموزان شمارانداریم روستای زاچ دارای وسیع ترین چراگاه درشهرستان بشاگرداست وشغل اغلب مردم این روستادامداری میباشد کشاورزی هم دراین روستاتقریباخوب است وبرداشت بیشترین گندم شهرستان بشاگرداززمینهای این روستاصورت میگیردزمینهای معروف به زمین لشکری، ارزن چار،گروتک،کورموک،و...که متعلق به ساکنین این روستامیباشندوبه صورت دیمی کشت میشونداین زمینهادرغربیترین قسمت روستای زاچ وانتهای مرزبشاگربه بخش بیابان سیریک قراردارند که سالیانه مقدارزیادی گندم ،جو وعلوفه ازاین زمینهابرداشت میشودکه در شهرستان بشاگردمقام اول رادارد لازم به ذکراست این زمینهابه علت کمبوداب فقط به صورت دیمی کشت میشوند که باوجودموقعیت خوب جهت احداث صددراین منطقه به نام تنگه شتری دراین منطقه سدساخته میشدروستای زاچ به بزرگترین منطقه کشاورزی درسطح استان مبدل میشد روستای زاچ علاوه بردارابودن مقام اول محصول گندم وعلوفه ودارای وسیعترین چراگاه های شهرستان بشاگرددارای مقام اول وجودحیوانات وحشی ازجمله پلنگ ،کفتار،اهو،بزکوهی،خرگوش،،نوعی گرگ معروف به باسید،کبک ،تیهو،شاهین ،مارابزی ،وانواع مارهای سمی وغیرسمی ونوعی مرغ ابی که درابهای شیرین رودخانه هازندگی میکندوسایرحیوانات وحشی موجوددرشهرستان بشاگرداست اماوحوش نامبرده درطبیعت این روستانثبت به سایرجاهای شهرستان بیشتر یافت میشودوعلت ان هم وجوددشتهاوچراگاه هاوکوههای وسیع که معمولااب هم وجودداردهست متاسفانه گاهاشاهدشکارغیرقانونی این وحوش توسط افرادی هستیم همچنین درطبیعت این روستاشاهددرختان مفیدوخوبی چون کنار،مجگوک،ون ،کوهنگ،انجیرکوهی،گز،وبسیاری ازگیاهان دارویی درطبیعت این روستاموجوداست که استفاده مفیدی ازانهاصورت میگیرد
پنج شنبه 19 بهمن 1391برچسب:, :: 22:8 ::  نويسنده : عیسی زارعی
http://upload7.ir/images/54253856348987077361.png
شنبه 27 اسفند 1390برچسب:, :: 20:50 ::  نويسنده : عیسی زارعی

 نورزتان پیروز

 

بسم الله الرحمن الرحیم

سال نومیشودزمین نفسی دوباره میکشدبرگهابه رنگ درمی ایندگلهالبخندمیزنندپرنده های خسته برمیگردندودراین رویش سبزدوباره من..تو..ما..کجاایستاده ایم؟سهم ماچیست؟نقش ماچیست؟پیوندمادردوباره شکفتن باکیست؟زمین سلامت میکنم ابرهادرودتان بادسال نومبارک..چون همیشه امیدوارسال نومبارک

انشاءالله این سال سال ظهورمولایمان(عج)باشدوباامدنش شادیهایمان راتکمیل کند

مولاجان دراین نوروزباستانی خیال امدنت رابه اغوش خسته میکشم بیاکه بزر گترین عیدماظهورمبارک شماست 

اللهم عجل لویک الفرج مولاناصاحب الزمان(عج)


پنج شنبه 25 اسفند 1390برچسب:, :: 2:33 ::  نويسنده : عیسی زارعی

 شعرحضرت امام خمینی درباره عیدنوروز

 


پیشاپیش فرارسیدن عیدنوروزراتبریک عرض میکنم 
بادنوروز وزیدست به کوه و صحرا 

جامه عید بپوشید چه شاه و چه گدا 

بلبل باغ جنان را نَبُود راه به دوست 

نازم آن مطربِ مجلس که بُوَد قبله نما 

صوفی و عارف از این بادیه دور افتادند 

جام می گیر ز مطرب که روی سوی صفا 

همه در عید به صحرا و گلستان بروند 

منِ سرمست ز میخانه کُنم رو به خدا 

عید نوروز مبارک به غنی و درویش 

یارِدلدار ز بتخانه دری را بگشا 

گر مرا ره به در پیر خرابات دهی 

به سر و جان به سویش راه نوردم، نه به پا 

سالها در صف ارباب عمائیم بودم 

تا به دلدار رسیدم، نکنم باز خطا
 

 

 

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج شمارش 224 هزار و 372 را ماخوذه صحیح در شعب شهرستانی میناب، رودان، سیریک، جاسک و بشاگرد با معرفی عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی با کسب 101 هزار و 395 رای به عنوان نماینده حوزه شرق هرمزگان پایان یافت.

سایر کاندیداهابه ترتیب آرا اعلام شد: حسین رئیسی 43 هزار و 400 رای، محسن ابراهیمی 19 هزار و 271 رای،محمد رحیمی شهبازی 17 هزار و 358 رای، کوروش زمانی 15 هزار و 524 رای، سید علی میرخلیلی 12 هزار و 879 رای، مرتضی زارعی 9 هزار و 702 رای، عبدالنبی حسین پور سه هزار و 655 رای، افسانه رضا زاده مهرجو هزار و 188 رای کسب کردند.

همچنین از سوی ستاد انتخابات حوزه انتخابیه میناب چهار هزار رای به عنوان باطله اعلام شد.

مشارکت مردم حوزه انتخابیه میناب در این دوره 290 هزار نفر بوده است که نسبت به دوره گذشته که 186 هزار نفر بوده است 90 درصد رشد داشته است.

تعداد آرا در شهرستان میناب 107 هزار رای، رودان 55 هزر نفر، سیریک 17 هزار نفر، جاسک 16 هزار نفر و بشاگرد 13 هزار و 382 نفر اعلام شده است.

 tabiatzach5.jpg

 خانمي طوطي اي خريد . اما روز بعد آن را به مغازه برگرداند . او به صا حب: مغازه گفت اين پرنده صحبت نمي كند. صاحب مغازه گفت

ایادرقفس این طوطی آينه اي هست؟ طوطي ها عاشق آينه هستند ، آنها تصويرشان را در آينه

. «. مي بينند و شروع به صحبت مي كنند

روز بعد باز آن خانم برگشت . طوطي هنوز صحبت نمي كرد. صاحب مغازه

نردبان چه؟ آيا در قفسش نردباني هست؟ طوط ي ها عاشق نردبانند» 

آن خانم يك نردبان خريد و رفت . «. 

اما روز بعد باز هم آن خانم آم د. صاحب مغازه گفت : آيا طوطي شما در

قفسش تاب دارد ؟ نه ؟ خب مشكل همين است . به م حض اين كه شروعبه تاب خوردن كند، حرف زدنش تحسين همه را بر مي انگيزد. آن خانم با

بي ميلي يك تاب خريد و رفت .

وقتي كه آن خانم روز بعد وارد مغازه شد، چهره اش كاملأ تغيير كرده بود .

«. طوطي مرد » : او گفت

« ؟ آيا او حتي يك كلمه هم حرف نزد » : صاحب مغازه شوكه شد و پرسيد

چرا، درست قبل از مردنش با صداي ضعيفي گفت : آيا »: 

«!!؟ در آن مغازه غذايي براي طوطي ها نمي فروخت 

یک شنبه 30 بهمن 1390برچسب:, :: 2:7 ::  نويسنده : عیسی زارعی

 حسینیه داربست

دو شنبه 22 بهمن 1390برچسب:, :: 2:20 ::  نويسنده : عیسی زارعی

 هنوز صدای سم اسبان بر پیکر عاشورائیان، قلبت را می فشرد.یابن ابوعبید ثقفی ...

ادامه دست هایت، ستون خیمه های کربلاست که در آتش می سوزد و شمشیر می زند.بتاز با اسبِ رها در توفان های این حوالی.به آتش بکش خاک مغموم و نا سپاس را.بریز قطره قطره خون ابلیسانِ دوزخ نفس را.بزرگی قیام تو از صفحه تاریخ زدوده نخواهد شد. . ای مرد... ، تو را می خوانند؛ کودکانی که هراسشان را به تاریکنای بیابان کشانده اند.تو را می خوانند؛ سرهایی که بر فراز نیزه ها، آهنگ آزادی سر دادند. چند سال است که خون بی گناهی شش ماهه، در قساوت اندوهی سه شعبه، بال بال می زند.با هر ماجرایی، کمرت شکست، با هر سنگی که به پیشانی حسین ، نشست، پیر شدی. با هر تیری، مُردی و زنده شدی.هر تازیانه که بر طفلان حسین ، فرود می آمد، زخمی بود که بر جسمت، به یادگار ماند...
اکنون هنگامه قیام است.... برخیز مختار... موج بزن پا به پای فرات....
....................................................
حضرت امام جعفر صادق (ع) :
(پس از حادثه كربلا)، هیچ زنی از زنان آرایش نكرد و خضاب نزد، تا زمانی كه مختارثقفی، سر بریده ابن زیاد و عمر سعد را برای ما فرستاد...
....................................................
اللهم عجل لولیک الفرج مولانا صاحب العصر و الزمان...
دلهایتان شوریده نینوا ... یازهرا...
 سریل مختارنامه که همه ان براساس روایتهای صحیح ومستندوموردقبول شیعه وسنی قرارگرفته ازجمله سریالهای موفق وبرطرفداربین مسلمانان میباشداینجانب ازطرف خودم وشیعیان راستین روستای زاچ بشاگردازتمامی کسانی که دربوجوداوردن این فیلم شریک بودندتقدیروتشکرمیکنم انشالله که موفق ومویدباشندوازشفاعت محمدوال محمد(ص)دردنیاواخرت محروم نشوند
شنبه 15 بهمن 1390برچسب:, :: 2:11 ::  نويسنده : عیسی زارعی

 94393420279478666180.jpgعکس خوب 02759490973731414939.jpgعلی اصغرزارعی وحسین .ارعی

 رحلت جانسوزنبی مکرم اسلام حضرت ختم مرتبت وشهادتامام حسن مجتبی وامام رضاعلیه سلام راخدمت تمام شیعیان ومسلمانان جهان تسلیت عرض میکنم السلام وعلیک یارسول الله وعلی اهل بیته طاهرین

 روزگاری منتظران شهادت تا سرزمین های تفتیده جنوب باید طی مسیر میکردندو امروز زمین های گناه آلود شهرمان میزبان مشتاقان شهادت است ...!!!
پس هنوز برای رفتن پلکانی هست که به آن امید بست ....!!!!!
مصطفای عزیز شهادتت مبارکت باشد 
دعا کن مانیز چون تو قابل باشیم شهید مصطفی احمدی روشن

جمعه 1 بهمن 1390برچسب:, :: 1:1 ::  نويسنده : عیسی زارعی

 

 

تنها گرگها نیستند که لباس میش می پوشند

گاهی پرستوها هم لباس مرغ عشق برتن می کنند..

عاشق که شدی کوچ میکنند

—————————————————-

زندگی زیباست حتی اگر کور باشی ، خوش آهنگ است حتی اگر کر باشی

مسحور کننده است حتی اگر فلج باشی ، اما بی ارزش است اگرثانیه ای عاشق نباشی . . .

—————————————————-

اگر داشته های زندگی خود را شمارش کنید

مجالی برای شمارش نداشته های زندگی خود نخواهید یافت . . .

—————————————————-

هیچکس مجبور نیست انسان بزرگی باشد تنها انسان بودن کافی ست . . .

—————————————————-

به روزها دل مبند ، روزها به فصل که میرسند ، رنگ عوض میکنند

با شب بمان ، شب گرچه تاریک است ، لیکن همیشه یک رنگ است . . .

(دکتر شریعتی)

—————————————————-

وقتی داری گناه میکنی چپ و راست رو نگاه میکنی یکبار بالا رو نگاه کن . . .

—————————————————-

ایستادگی کن تا روشن بمانی

شمع های افتاده خاموش می شوند

((احمد شاملو))

—————————————————-

وقتی کسی اندازت نیست ، دست بـه اندازه ی خودت نزن . . .

—————————————————-

کـاش به خودمان قــول بدهیــم

وقتی عاشق شویــم که ” آماده ایم “

نــه وقتی کــه ” تنهــائیـم”

—————————————————-

هرگز برای عاشق شدن ، به دنبال باران و بهار و بابونه نباش.

گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه ای می رسی که ماه را بر لبات می نشاند

—————————————————-

راز یک زندگی زیبا این است

که امروز با خدا گام برداری

و برای فردا به او اعتماد داشته باشی . . .

—————————————————-

مشکلات امروز تو برای امروز کافی ست، مشکلات فردا را به امروز اضافه نکن . . .

—————————————————-

گــاه در زنـدگـی ، موقعیت هایی پــیش مــی آیــد کــه انسان بـایـد تــاوان

دعـاهــای مــستجاب شده خــود را بپــردازد … !

—————————————————-

لاک پشت صد ها بار توبه می کرد

اگر می دانست ، بیرون آمدن از لاک

آرزوی مشترکی است ، بین او و عقاب بالای سرش . . .

—————————————————-

آنانی که چیزی برای گفتن ندارند

با لودگی و ریشخند

تلاش می کنند خودی نشان دهند . . .

—————————————————-

مراقب باشین !

بعضی ها در حالیکه هندوانه زیر بغلت می ذارن، پوست موز هم زیر پات می اندازن . . .

—————————————————-

اگر فکر می کنید که موفق می شوید یا شکست می خورید

در هر دو صورت درست فکر کرده اید… پس درست فکر کنید . . .

 
جمعه 30 دی 1390برچسب:, :: 14:19 ::  نويسنده : عیسی زارعی

  

 
 
متن کامل زیارت عاشورا همراه با ترجمه فارسی

 

*- اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا خِیَرَةَ اللَّهِ و َابْنَ خِیَرَتِهِ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یَابْنَ اَمیرِالْمُؤْمِنینَ و َابْنَ سَیِّدِ الْوَصِیّینَ
سلام بر تو اى ابا عبداللّه سلام بر تو اى فرزند رسول خدا سلام بر تو اى برگزیده خدا و فرزند برگزیده اش سلام بر تو اى فرزند امیر مؤ منان و فرزند آقاى اوصیاء

*- اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یَابْنَ فاطِمَةَ سَیِّدَةِ نِساَّءِ الْعالَمینَ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا ثارَ اللَّهِ وَ ابْنَ ثارِهِ وَ الْوِتْرَ الْمَوْتُورَ
سلام بر تو اى فرزند فاطمه بانوى زنان جهانیان سلام بر تو اى که خدا خونخواهیش کند و فرزند چنین کسى و اى کشته اى که انتقام کشته گانت نگرفتى

*- اَلسَّلامُ عَلَیْکَ وَعَلَى الاَْرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکُمْ مِنّى جَمیعاً سَلامُ اللَّهِ اَبَداً ما بَقیتُ وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَالنَّهارُ
سلام بر تو و بر روانهائى که فرود آمدند به آستانت ، بر شما همگى از جانب من سلام خدا باد همیشه تا من برجایم و برجا است شب و روز

*- یا اَباعَبْدِاللَّهِ لَقَدْ عَظُمَتِ الرَّزِیَّةُ وَ جَلَّتْ وَ عَظُمَتِ الْمُصیبَةُ بِکَ عَلَیْنا وَ عَلى جَمیعِ اَهْل ِالاِسْلامِ
اى ابا عبداللّه براستى بزرگ شد سوگوارى تو و گران و عظیم گشت مصیبت تو بر ما و بر همه اهل اسلام

*- و َجَلَّتْ وَ عَظُمَتْ مُصیبَتُکَ فِى السَّمواتِ عَلى جَمیعِ اَهْلِ السَّمواتِ فَلَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً اَسَّسَتْ اَساسَ الظُّلْمِ وَ الْجَوْرِ عَلَیْکُمْ اَهْلَ الْبَیْتِ
و گران و عظیم گشت مصیبت تو در آسمانها بر همه اهل آسمانها پس خدا لعنت کند مردمى را که ریختند شالوده ستم و بیدادگرى را بر شما خاندان

*- وَ لَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً دَفَعَتْکُمْ عَنْ مَقامِکُمْ و َاَزالَتْکُمْ عَنْ مَراتِبِکُمُ الَّتى رَتَّبَکُمُ اللَّهُ فیها
و خدا لعنت کند مردمى را که کنار زدند شما را از مقام مخصوصتان و دور کردند شما را از آن مرتبه هائى که خداوند آن رتبه ها را به شما داده بود

*- و َلَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً قَتَلَتْکُمْ وَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُمَهِّدینَ لَهُمْ بِالتَّمْکینِ مِنْ قِتالِکُمْ
و خدا لعنت کند مردمى که شما را کشتند و خدا لعنت کند آنانکه تهیه اسباب کردند براى کشندگان شما تا آنها توانستند با شما بجنگند

*- بَرِئْتُ اِلَى اللَّهِ وَ اِلَیْکُمْ مِنْهُمْ وَ مِنْ اَشْیاعِهِمْ وَ اَتْباعِهِمْ وَ اَوْلِیاَّئِهِم
بیزارى جویم بسوى خدا و بسوى شما از ایشان و از پیروان و دنبال روندگانشان و دوستانشان

*- یا اَباعَبْدِاللَّهِ اِنّى سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَکُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حارَبَکُمْ اِلى یَوْمِ الْقِیامَةِ
اى اباعبداللّه من تسلیمم و در صلحم با کسى که با شما در صلح است و در جنگم با هر کس که با شما در جنگ است تا روز قیامت

*- وَ لَعَنَ اللَّهُ آلَ زِیادٍ وَ آلَ مَرْوانَ وَ لَعَنَ اللَّهُ بَنى اُمَیَّةَ قاطِبَةً وَ لَعَنَ اللَّهُ ابْنَ مَرْجانَةَ
و خدا لعنت کند خاندان زیاد و خاندان مروان را و خدا لعنت کند بنى امیه را همگى و خدا لعنت کند فرزند مرجانه (ابن زیاد) را

*- وَ لَعَنَ اللَّهُ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ وَ لَعَنَ اللَّهُ شِمْراً وَ لَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً اَسْرَجَتْ وَ اَلْجَمَتْ وَ تَنَقَّبَتْ لِقِتالِکَ
خدا لعنت کند عمر بن سعد را و خدا لعنت کند شمر را و خدا لعنت کند مردمى را که اسبها را زین کردند و دهنه زدند و به راه افتادند براى پیکار با تو

*- بِاَبى اَنْتَ وَ اُمّى لَقَدْ عَظُمَ مُصابى بِکَ فَاَسْئَلُ اللَّهَ الَّذى اَکْرَمَ مَقامَکَ
پدر و مادرم بفدایت که براستى بزرگ شد مصیبت تو بر من پس مى خواهم از آن خدائى که گرامى داشت مقام تو را

*- وَ اَکْرَمَنى بِکَ اَنْ یَرْزُقَنى طَلَبَ ثارِکَ مَعَ اِمامٍ مَنْصُورٍ مِنْ اَهْلِ بَیْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ و َآلِهِ
و گرامى داشت مرا بخاطر تو که روزیم گرداند خونخواهى تو را در رکاب آن امام یارى شده از خاندان محمد صلى اللّه علیه و آله

*- اَللّهُمَّ اجْعَلْنى عِنْدَکَ وَجیهاً بِالْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِى الدُّنْیا وَ الاْخِرَةِ
خدایا قرار ده مرا نزد خودت آبرومند بوسیله حسین علیه السلام در دنیا و آخرت

*- یا اَباعَبْدِاللَّهِ اِنّى اَتَقَرَّبُ اِلى اللَّهِ وَ اِلى رَسُولِهِ وَ اِلى امیرِالْمُؤْمِنینَ وَ اِلى فاطِمَةَ وَ اِلَى الْحَسَنِ
اى اباعبداللّه من تقرب جویم به درگاه خدا و پیشگاه رسولش و امیرالمؤ منین و فاطمه و حسن

*- وَ اِلَیْکَ بِمُوالاتِکَ وَ بِالْبَراَّئَةِ (مِمَّنْ قاتَلَکَ وَ نَصَبَ لَکَ الْحَرْبَ وَ بِالْبَرائَةِ مِمَّنْ اَسَّسَ اَساسَ الظُّلْمِ وَ الْجَوْرِعَلَیْکُمْ وَ اَبْرَءُ اِلَى اللّهِ وَ اِلى رَسُولِهِ) مِمَّنْ اَسَسَّ اَساسَ ذلِکَ وَ بَنى عَلَیْهِ بُنْیانَهُ وَ جَرى فى ظُلْمِهِ وَ جَوْرِهِ عَلَیْکُمْ وَ على اَشْیاعِکُمْ
و شما بوسیله دوستى تو و بوسیله بیزارى از کسى که با تو مقاتله کرد و جنگ با تو را برپا آرد و به بیزارى جستن از آسى آه شالوده ستم و ظلم بر شما را ریخت و بیزارى جویم بسوى خدا و بسوى رسولش از کسى که پى ریزى کرد شالوده این کار را و پایه گذارى کرد بر آن بنیانش را و دنبال کرد ستم و ظلمش را بر شما و بر پیروان شما

*- بَرِئْتُ اِلَى اللَّهِ وَ اِلَیْکُمْ مِنْهُمْ وَ اَتَقَرَّبُ اِلَى اللَّهِ ثُمَّ اِلَیْکُمْ بِمُوالاتِکُمْ وَ مُوالاةِ وَلِیِّکُمْ
بیزارى جویم بدرگاه خدا و به پیشگاه شما از ایشان و تقرب جویم بسوى خدا سپس بشما بوسیله دوستیتان و دوستى دوستان شما

*- وَ بِالْبَرآئَةِ مِنْ اَعْداَّئِکُمْ وَ النّاصِبینَ لَکُمُ الْحَرْبَ وَ بِالْبَرآئَةِ مِنْ اَشْیاعِهِمْ وَ اَتْباعِهِمْ
و به بیزارى از دشمنانتان و برپا کنندگان (و آتش افروزان ) جنگ با شما و به بیزارى از یاران و پیروانشان

*- اِنّى سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَکُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حارَبَکُمْ وَ وَلِىُّ لِمَنْ والاکُمْ وَ عَدُوُّ لِمَنْ عاداکُمْ
من در صلح و سازشم با کسى که با شما در صلح است و در جنگم با کسى که با شما در جنگ است و دوستم با کسى که شما را دوست دارد و دشمنم با کسى که شما را دشمن دارد

*- فَاَسْئَلُ اللَّهَ الَّذى اَکْرَمَنى بِمَعْرِفَتِکُمْ وَمَعْرِفَةِ اَوْلِیاَّئِکُمْ وَ رَزَقَنِى الْبَراَّئَةَ مِنْ اَعْداَّئِکُمْ
و درخواست کنم از خدائى که مرا گرامى داشت بوسیله معرفت شما و معرفت دوستانتان و روزیم کند بیزارى جستن از دشمنانتان را

*- اَنْ یَجْعَلَنى مَعَکُمْ فِى الدُّنْیا وَالاْخِرَةِ وَاَنْ یُثَبِّتَ لى عِنْدَآُمْ قَدَمَ صِدْقٍ فِى الدُّنْیا وَ الاْخِرَةِ
به اینکه قرار دهد مرا با شما در دنیا و آخرت و پابرجا دارد براى من در پیش شما گام راست و درستى (و ثبات قدمى) در دنیا و آخرت

*- وَ اَسْئَلُهُ اَنْ یُبَلِّغَنِى الْمَقامَ الْمَحْمُودَ لَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَ اَنْ یَرْزُقَنى طَلَبَ ثارى مَعَ اِمامٍ هُدىً ظاهِرٍ ناطِقٍ (بِالْحَقِّ) مِنْکُمْ
و از او خواهم که برساند مرا به مقام پسندیده شما در پیش خدا و روزیم کند خونخواهى شما را با امام راهنماى آشکار گویاى (به حق) که از شما (خاندان ) است

*- وَ اَسْئَلُ اللَّهَ بِحَقِّکُمْ وَبِالشَّاْنِ الَّذى لَکُمْ عِنْدَهُ اَنْ یُعْطِیَنى بِمُصابى بِکُمْ اَفْضَلَ ما یُعْطى مُصاباً بِمُصیبَتِهِ مُصیبَةً ما اَعْظَمَه
و از خدا خواهم به حق شما و بدان منزلتى که شما نزد او دارید ، که عطا کند به من بوسیله مصیبتى که از ناحیه شما به من رسیده بهترین پاداشى را که مى دهد به یک مصیبت زده از مصیبتى که دیده

*- وَ اَعْظَمَ رَزِیَّتَها فِى الاِْسْلامِ وَ فى جَمیعِ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فى مَقامى هذا مِمَّنْ تَنالُهُ مِنْکَ صَلَواتٌ وَ رَحْمَةٌ وَ مَغْفِرَةٌ
براستى چه مصیبت بزرگى و چه داغ گرانى بود در اسلام و در تمام آسمانها و زمین خدایا چنانم کن در اینجا که ایستاده ام از کسانى باشم که برسد بدو از ناحیه تو درود و رحمت و آمرزشى

*- اَللّهُمَّ اجْعَلْ مَحْیاىَ مَحْیا مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَماتى مَماتَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ
خدایا قرار ده زندگیم را زندگى محمد و آل محمد و مرگم را مرگ محمد و آل محمد

*- اَللّهُمَّ اِنَّ هذا یَوْمٌ تَبرَّکَتْ بِهِ بَنُو اُمَیَّةَ وَ ابْنُ آکِلَةِ الَْآکبادِ اللَّعینُ ابْنُ اللَّعینِ عَلى لِسانِکَ وَ لِسانِ نَبِیِّکَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ
خدایا این روز روزى است که مبارک و میمون دانستند آنرا بنى امیه و پسر آن زن جگرخوار (معاویه ) آن ملعون پسر ملعون (آه لعن شده ) بر زبان تو و زبان پیامبرت که درود خدا بر او و آلش باد

*- فى کُلِّ مَوْطِنٍ وَ مَوْقِفٍ وَقَفَ فیهِ نَبِیُّکَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ
در هر جا و هر مکانى که توقف کرد در آن مکان پیامبرت صلى اللّه علیه و آله

*- اَللّهُمَّ الْعَنْ اَباسُفْیانَ وَ مُعوِیَةَ وَ یَزیدَ بْنَ مُعاوِیَةَ عَلَیْهِمْ مِنْکَ اللَّعْنَةُ اَبَدَ الاْبِدینَ
خدایا لعنت کن ابوسفیان و معاویه و یزید بن معاویه را که لعنت بر ایشان باد از جانب تو براى همیشه

*- وَ هذا یَوْمٌ فَرِحَتْ بِهِ آلُ زِیادٍ وَ آلُ مَرْوانَ بِقَتْلِهِمُ الْحُسَیْنَ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَیْهِ
و این روز روزى است که شادمان شدند به این روز دودمان زیاد و دودمان مروان بخاطر کشتنشان حضرت حسین صلوات اللّه علیه را

*- اَللّهُمَّ فَضاعِفْ عَلَیْهِمُ اللَّعْنَ مِنْکَ وَ الْعَذابَ (الاَْلیمَ) اَللّهُمَّ اِنّى اَتَقَرَّبُ اِلَیْکَ فى هذَا الْیَوْمِ وَ فى مَوْقِفى هذا
خدایا پس چندین برابر کن بر آنها لعنت خود و عذاب دردناک را خدایا من تقرب جویم بسوى تو در این روز و در این جائى که هستم

*- وَ اَیّامِ حَیاتى بِالْبَراَّئَهِ مِنْهُمْ وَاللَّعْنَةِ عَلَیْهِمْ وَ بِالْمُوالاتِ لِنَبِیِّکَ وَ آلِ نَبِیِّکَ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمُ اَلسَّلامُ
و در تمام دوران زندگیم به بیزارى جستن از اینها و لعنت فرستادن بر ایشان و بوسیله دوست داشتن پیامبرت و خاندان پیامبرت که بر او و بر ایشان سلام باد

پس مى گوئى صد مرتبه :

*- اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلِکَ
خدایا لعنت کن نخستین ستمگرى را که بزور گرفت حق محمد و آل محمد را و آخرین کسى که او را در این زور و ستم پیروى کرد

*- اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتى جاهَدَتِ الْحُسَیْنَ وَ شایَعَتْ وَ بایَعَتْ وَ تابَعَتْ عَلى قَتْلِهِ اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمیعاً
خدایا لعنت کن بر گروهى که پیکار کردند با حسین علیه السلام و همراهى کردند و پیمان بستند و از هم پیروى کردند براى کشتن آن حضرت خدایا لعنت کن همه آنها را

پس مى گوئى صد مرتبه :

*- اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَى الاَْرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّى سَلامُ اللَّهِ (اَبَداً) ما بَقیتُ وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ وَ لاجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّى لِزِیارَتِکُمْ
سلام بر تو اى ابا عبداللّه و بر روانهائى که فرود آمدند به آستانت ، بر تو از جانب من سلام خدا باد همیشه تا من زنده ام و برپا است شب و روز و قرار ندهد این زیارت را خداوند آخرین بار زیارت من از شما

*- اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ
سلام بر حسین و بر على بن الحسین و بر فرزندان حسین و بر اصحاب و یاران حسین

پس مى گوئى :

*- اَللّهُمَّ خُصَّ اَنْتَ اَوَّلَ ظالِمٍ بِاللَّعْنِ مِنّى وَ ابْدَاءْ بِهِ اَوَّلاً ثُمَّ الثّانِىَ وَالثّالِثَ وَ الرّابِعَ
خدایا مخصوص گردان نخستین ستمگر را به لعنت من و آغاز کن بدان لعن اولى را و سپس دومى و سومى و چهارمى را

*- اَللّهُمَّ الْعَنْ یَزیدَ خامِساً وَ الْعَنْ عُبَیْدَ اللَّهِ بْنَ زِیادٍ وَ ابْنَ مَرْجانَةَ وَ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ وَ شِمْراً وَ آلَ اَبى سُفْیانَ وَ آلَ زِیادٍ وَ آلَ مَرْوانَ اِلى یَوْمِ الْقِیمَةِ
خدایا لعنت کن یزید را در مرتبه پنجم و لعنت کن عبیداللّه پسر زیاد و پسر مرجانه را و عمر بن سعد و شمر و دودمان ابوسفیان و دودمان زیاد و دودمان مروان را تا روز قیامت

پس به سجده مى روى و مى گوئى :

*- اَللّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ حَمْدَ الشّاکِرینَ لَکَ عَلى مُصابِهِمْ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلى عَظیمِ رَزِیَّتى
خدایا مخصوص تو است ستایش سپاسگزاران تو بر مصیبت زدگى آنها، ستایش خداى را بر بزرگى مصیبتم

*- اَللّهُمَّ ارْزُقْنى شَفاعَةَ الْحُسَیْنِ یَوْمَ الْوُرُودِ وَ ثَبِّتْ لى قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَکَ مَعَ الْحُسَیْنِ وَ اَصْحابِ الْحُسَیْنِ الَّذینَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ
خدایا روزیم گردان شفاعت حسین علیه السلام را در روز ورود (به صحراى قیامت ) و ثابت بدار گام راستیم را در نزد خودت با حسین علیه السلام و یاران حسین آنانکه بى دریغ دادند جان خود را در راه حسین علیه السلام.

پنج شنبه 29 دی 1390برچسب:, :: 19:5 ::  نويسنده : عیسی زارعی

 نامه خانواده شهید احمدی روشن به رهبر انقلاب

کد خبر: ۲۲۰۰۹۰
تاریخ انتشار: ۲۶ دي ۱۳۹۰ - ۱۴:۴۱
 
خانواده شهید مصطفی احمدی روشن در پاسخ به پیام محبت و بصیرت آمیز مقام معظم رهبری در رابطه با شهادت این دانشمند جوان ایران اسلامی ، طی نامه ای خطاب به حضرت آیت الله خامنه ای ، تاکید کردند:هر قطره خون مصطفای عزیز، هزاران جوان غیور و شهادت طلب در اقصی نقاط سرزمین های اسلامی می پروراند

متن کامل این نامه که نسخه ای از آن در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفته ، به شرح ذیل است:

من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدّلوا تبدیلا
 
محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظلّه العالی)
 
سلام علیکم؛
 
سرخم می سلامت، شکند اگر سبویی
  
پیام سراسر شور، محبت و بصیرت افزای حضرت عالی در رابطه با شهادت سرباز صراط مستقیم ولایت،دانشمند جوان ایران اسلامی، مصطفای شما موجب تسلّی خاطر و آرامش قلبی خانواده و بستگان گردید.
              
اعتقاد راسخ داریم شجره طیبه  انقلاب اسلامی، این یادگار حضرت امام (ره)، بار دیگر با تأسی به مکتب سید الشهداء علیه‌السلام، یکی از ثمرات جاودان خود را تقدیم اسلام عزیز کرد.

مصطفای شهیدمان که تنها افتخار خویش را حرکت در سایه‌سار ولایت، بدون وابستگی به هیچ جریان و گرایشی، و عمل به تکلیف خود در جبهه  های نبرد علمی می دانست، بدست ایادی استکبار جهانی به سردمداری آمریکا و صهیونیسم بین  الملل به آرزوی دیرینه  خود، فوز عظیم شهادت نایل گردید؛ لکن این دشمنان زبون و یزیدیان زمان بدانند که با شهادت رساندن مصطفی، از حنجر این خانواده ندایی جز «ما رأیت الا جمیلا» و از حلقوم ملت شریف ایران جز فریاد «یا لثارات الحسین» نخواهد شنید.

دشمنان عنود داخلی و خارجی ملت سرافراز ایران اسلامی بدانند که هر قطره خون مصطفای عزیز، هزاران جوان غیور و شهادت طلب در اقصی نقاط سرزمین های اسلامی می پروراند که آرامش را از اردوگاه استکبار و نظام سلطه خواهد ربود. 

«ما ننسخ من آیه او ننسها نأت بخیر منها او مثلها»

رهبرا ما پای بیعت نامه خویش را با خون فرزندمان امضاء کرده  ایم و از شما مسئلت داریم در پیشگاه خداوند متعال و حضرت ولی عصر (ارواحنا له الفداء) شهادت دهید که ما ذره  ای از پیمودن راه اعتلای مکتب اسلام عزیز کوتاه  نخواهیم آمد و در پایان عرضه می داریم: 

«ربنا تقبل منا هذا القلیل»

خانواده شهید مصطفی احمدی‌روشن

یک‌شنبه 25 دی‌ماه 1390
 
 
 
چهار شنبه 28 دی 1390برچسب:, :: 20:10 ::  نويسنده : عیسی زارعی

خداوندا ، چگونه تو را بخوانم كه من منم ؟ و چگونه از تو قطع امید كنم كه تو ، تویی ؟
خداوندا ، ازتو نخواسته ام تو به من عطا میكنی ،پس از چه كسی بخواهم كه به من عطا كند؟
خداوندا ، تو را نخوانده ام و تو پاسخم می دهی ، پس چه كسی را بخوانم كه پاسخم دهد ؟
خداوندا ، زاری نكرده به درگاهت ، بر من مهربانی میكنی ، پس نزد چه كسی زاری كنم كه بر من مهربانی كند ؟
بارالها ، آن سان كه دریا را برای موسی شكافتی و نجاتش دادی ، از تو میخواهم كه بر محمد (ص)
و آل او درود فرستی و مرا از تنگناهایی كه در آن گرفتار شده ام وارهانی و مرا ازگشایش
و فرج زودرس بهره مند كنی ، به فضل رحمتت ای مهربان ترین مهربانان .
آمین یا رب العالمین 

یک شنبه 25 دی 1390برچسب:, :: 21:57 ::  نويسنده : عیسی زارعی
<یک آسیب‌شناس اجتماعی با اشاره به اینکه میان اطاعت از دستورات دینی، نیکوکاری و طول عمر رابطه مستقیمی وجود دارد، گفت: اطاعت از دستورات دینی با ترشح هورمونی خاص در بدن موجب بالا رفتن سیستم دفاعی، سلامتی و طول عمر می‌شودبه گزارش فارس مجید ابهری اظهار داشت: یک پژوهش علمی که توسط گروه آسیب‌شناسی بنیاد علوم رفتاری بر روی ۴ هزار ۶۰۰ نفر از افراد دارای باورهای دینی و ۳ هزار و ۲۵۰ نفر از افرادی که دارای سوابق بزهکاری و جرم بودند صورت گرفت،‌ مشخص کرد سیستم دفاعی بزهکاران و گناهکاران ضعیف‌تر ازنیکوکاران است ‎وی افزود: گناهکاران و مجرمان نه تنها ازنظر روانی و رفتاری دچاراضطراب،‌افسردگی و پشیمانی می‌شوند بلکه از نظر جمعی نیز به خاطر ترشح هورمون ایموگلوبولین سیستم دفاعی بدنشان کاهش یافته و در معرض ابتلا به بیماری‌های جسمی قرار می‌گیرند‎ ‎این آسیب شناس اجتماعی بابیان اینکه اعتماد به نفس و آرامش روحی و روانی ناشی از اطاعت از دستورات دینی علاوه بر اینکه از ترشح این هورمون در بدن جلوگیری می‌کند و باعث بالا رفتن سیستم دفاعی بدن می‌شود باعث سلامتی و طول عمر نیز می‌شود ابهری ادامه داد: با انجام این پژوهش مشخص شد طول عمر و سلامتی در میان افراد نیکوکار به دلیل رعایت موارد اخلاقی بیشتر است.
عکسهایی ارسالی ازدوست عزیزم یوسف صادقی که درمحرم امسال 1390شمسی گرفته شده است Image Hosted by Free Picture Hosting at www.iranxm.com Image Hosted by Free Picture Hosting at www.iranxm.com Image Hosted by Free Picture Hosting at www.iranxm.com Image Hosted by Free Picture Hosting at www.iranxm.com
جمعه 9 دی 1390برچسب:, :: 4:46 ::  نويسنده : عیسی زارعی

هر که با پاکدلان، صبح و مسائی دارد

دلش از پرتو اسرار، صفائی دارد

زهد با نیت پاک است، نه با جامه پاک
 ای بس آلوده، که پاکیزه ردائی دارد

شمع خندید به هر بزم، از آن معنی سوخت

خنده، بیچاره ندانست که جائی دارد

سوی بتخانه مرو، پند برهمن مشنو

بت پرستی مکن، این ملک خدائی دارد
 هیزم سوخته، شمع ره و منزل نشود

باید افروخت چراغی، که ضیائی دارد

گرگ، نزدیک چراگاه و شبان رفته به خواب

بره، دور از رمه و عزم چرائی دارد

مور، هرگز بدر قصر سلیمان نرود
 تا که در لانه خود، برگ و نوائی دارد

گهر وقت، بدین خیرگی از دست مده

آخر این در گرانمایه بهائی دارد

فرخ آن شاخک نورسته که در باغ وجود

وقت رستن، هوس نشو و نمائی دارد
 صرف باطل نکند عمر گرامی، پروین

آنکه چون پیر خرد، راهنمائی دار 

جمعه 1 دی 1390برچسب:, :: 3:19 ::  نويسنده : عیسی زارعی

 

دو شنبه 21 آذر 1390برچسب:, :: 19:33 ::  نويسنده : عیسی زارعی
Image Hosted by Free Picture Hosting at www.iranxm.com Image Hosted by Free Picture Hosting at www.iranxm.com Image Hosted by Free Picture Hosting at www.iranxm.com Image Hosted by Free Picture Hosting at www.iranxm.com Image Hosted by Free Picture Hosting at www.iranxm.com Image Hosted by Free Picture Hosting at www.iranxm.com
Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/ سلام برمحرم سلام برعشق عالمین(حسین بن علی وابالفضل علیه سلام)سلام برثاقی کربلاعباس بن علی(ع)سلام برشهدای کربلا،سلام برام المصائب حضرت زینب (س)وسلام به نوحه خوانهاسلام به فریادهای یاحسین سلام فریادهای یاابالفضل سلام براشکهای عزاداران سلام بربانیان هیئتهاسلام به شربتهای نذری که بایادلب تشنه امام حسین (ع)درتاسوعاوعاشورامینوشیم سلام برزجری که حضرت سجاد(ع)وبی بی زینب (س)واهل بیت امام حسین (ع)کشیدندسلام بردستهای بریده سلام برمشک پاره شده واب ریخته برزمین سلام برلبهای تشنه کودکان @@ یک سال دیگرگذشت محرم ازراه رسیداماهنوزهم برات زیارت کربلاموازاقام نگرفتم خیلی دلم گرفته کی میشودومیرسدروزی که دربین الحرمین بنشینم ورقص پرچم یااباعبدالله راببینم زل بزنم به اب فراط واشک بریزم برم حرم اقااباالفضل وازن ورودبه حرم اقاامام حسین (ع)رابخوام
چهار شنبه 1 آذر 1390برچسب:, :: 11:20 ::  نويسنده : عیسی زارعی
تصویرحسینیه قدیمی روستای داربست وتصاویری محرم سال 1432روستای زاچ تصاویرارسالی ازدوست عزیزم جناب زارعی Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/ Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/Image Hosted by Free Picture Hosting at www.iranxm.com

مردم روستای داربست نیز همچون سایرشیعیان راستین ازعلاقه مندان وارادتمندان ومحبین اهل بیت )ع(مردم این روستادرسال 1354اقدام به ساختن استانه ای برای حضرت ابالفضل علیه سلام کرده وهرسال شب وروزهفتم محرم رابه انحضرت اختصاص داده وعزاداری میکنند،سینه میزنندوعلم میگردانند،اطعام نذری پخش میکنندو... این استانه مجددادرسال 1383توسط مردم روستای داربست بازسازی شده ونمادی بسیارزیباومعنوی برای محبین انحضرت میباشد ‏ Image Hosted by Free Picture Hosting at www.iranxm.com

چهار شنبه 25 آبان 1390برچسب:, :: 13:40 ::  نويسنده : عیسی زارعی
Image Hosted by Free Picture Hosting at www.iranxm.com سالروزتاجگذاری امیرالمومنین اولین امام برحق راخدمت همه شیعیان ان حضرت بالاخصوص شیعیان راستین وواقعی بشاگرد تبریک عرض میکنم

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

    درباره وبلاگ

به وبلاگ روستای زاچ بشاگرد خوش آمدید
    آخرین مطالب
    پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان روستای زاچ بشاگرد و آدرس zachi.LoxBlog.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

    نويسندگان


ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:
 

بازدید امروز : 27
بازدید دیروز : 109
بازدید هفته : 207
بازدید ماه : 589
بازدید کل : 94000
تعداد مطالب : 81
تعداد نظرات : 35
تعداد آنلاین : 1Alternative content